het bal van opa Bing

'Gij moet schrijven', beveelt opa Bing zijn kleinzoon en hij schenkt hem een exemplaar van Het juiste woord van dr. L. Brouwers: 'Hier staan alle woorden al in', beweerde hij, 'je moet ze alleen nog in de juiste volgorde plaatsen. Dat kun je me toch wel beloven?'

De dichter Luuk Gruwez ontpopt zich ook in zijn proza als een tegelijk genadeloos en liefdevol portrettist. In Het bal van opa Bing laat hij een bonte stoet figuren langstrekken: zijn jeugdliefde Amanda, zijn ouders, zijn grote idolen Rik Van Looy en Hugo Claus, zijn erotomane studiegenoot Bambi, een paar gekke tantes, en ten slotte nog de babbelzieke en lustig fabulerende opa Bing, die hem als een soort 'prince' de opdracht tot schrijven geeft.

Wat Gruwez drijft is een alsmaar zeldzamer wordend vermogen tot bewondering. Hij weigert zich te verzoenen met de onontkoombare waarheid dat alle idolen uiteindelijk doden worden, lastige doden, die hun stem nog aan gene zijde van het graf laten weergalmen.